Luennot

janne

Janne Löytänä pitää asiakaskokemukseen liittyvistä teemoista konkreettisia ja ajatuksia herättäviä luentoja –  lyhyemmistä puheenvuoroista aina puolen päivän mittaisiin yrityskohtaisiin workshoppeihin. Janne on luennoinnut satojen henkien yleisöluennoista aina pörssiyhtiöiden johtoryhmiin.

Esimerkkejä luentojen sisällöistä

Lisätietoja luennoista saat suoraan Jannelta, p. 040 515 8322 tai  janne.loytana@asiakaskokemus.fi.

Palautetta osallistujilta Jannen luennoista:

“Janne haastaa kuulijat pohtimaan olemassa olevia käsityksiä ja miettimään entistä parempia käytänteitä. Ihailtavaa suorasanaisuutta ja teräviä huomioita.”

“Olen todella tyytyväinen luentoon. Siitä oli minulle oikeasti hyötyä ja sain uusia näkökantoja.”

“Janne osasi kertoa asiasta innostavasti ja ajatuksia herättävästi. Mukana oli hienoja esimerkkejä.”

“Hyvin rakennettu kokonaisuus. Oltiin koko ajan asian ytimessä! Paljon ajatuksia herättävä.”

“Paljon hyviä esimerkkejä!”

“Mielenkiintoinen ja vuorovaikutteinen ote! Hyviä käytännön esimerkkejä ja aidosti kiinnostunut osallistujien mielipiteistä.”

“Hyvin valmisteltu, näkyi että oli tehnyt kotiläksynsä ja panostanut esitykseen.”

 Kuva: Sami Heiskanen