Luentojen sisällöt

Esimerkkejä luentosisällöistä:

Asiakkaan aikakausi – miksi asiakaskokemus on ainoa todellinen kilpailuetu? (kesto 1-2 tuntia)
Kohderyhmä: Kaikki, joilla on enemmän kuin yksi asiakas. Esimerkiksi toimitusjohtajat,  myynti-, markkinointi-, asiakaspalvelutoiminnoista vastaavat ja liiketoiminnan kehittäjät.

– Miten olemme tulleet kokemusbisnekseen ja asiakkaan aikakauteen?
– Asiakaskokemus syntyy kosketuspisteissä
– Miten asiakaskokemuksesta tehdään strateginen kilpailuetu?
– Miten luodaan odotukset ylittäviä kokemuksia?
– Esimerkkejä edelläkävijöistä ja epäonnistujista

Miten asiakkaan aikakaudella menestytään? – Executive Brief  (kesto 30-60 minuuttia)
Kohderyhmä: Yritysten ylin johto ja johtoryhmät

– Miten olemme tulleet kokemusbisnekseen ja asiakkaan aikakauteen?
– Miksi asiakaskokemus on merkittävä teema ylimmän johdon ja johtoryhmän kannalta?
– Asiakaskokemus strategisena kilpailuetuna
– Miten asiakaskokemuksen johtaminen vastuutetaan?
– Miten asiakaskokemusta mitataan ja seurataan?

Asiakaskokemus – todellinen mahdollisuus yrittäjälle asiakkaan aikaudella (kesto 1-2 tuntia)
Kohderyhmä: Yrittäjät, pienyritysten myynti-, markkinointi- ja toimitusjohtajat

– Miksi jokaisen yrittäjän tulee ymmärtää asiakaskokemuksen merkitys ja mahdollisuudet?
– Mistä asiakaskokemus muodostuu?
– Miksi jokainen reklamaatio on mahdollisuus?
– Miksi osa asiakkaista kannattaa antaa suosiolla kilpailijoille?
– Miten asiakaskokemus auttaa maksimoimaan yrityksen tuoton?

Kaikki luennot voidaan toteuttaa myös yrityskohtaisina toteutuksina, jolloin on mahdollisuus keskustella syvällisemmin kyseisen yrityksen tilanteesta ja mahdollisuuksista.

Lisätietoja luennoista saat suoraan Janne Löytänältä, janne.loytana@asiakaskokemus.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *